Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

ČČK - Soutěž hlídek mladých zdravotníků

autonehoda Soutěže mladých zdravotníků jsou určeny pro pětičlenná družstva. Naše dvě družstva soutěžila ve věkové kategorii II.stupeň (žáci ze 6. - 9. ročníku ZŠ nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).
Soutěžilo se v těchto disciplínách: Obě naše družstva však měla oproti ostatním velký hendicap. Soutěžili jsme totiž pouze jako čtyřčlenná družstva, protože na poslední chvíli se dva studenti nemohli soutěže zúčastnit. Z toho důvodu jsme na některé body nemohli dosáhnout a také řešení některých konkrétních situací jsme měli mnohem těžší. K této skutečnosti přihlédli pouze někteří rozhodčí. I přesto naši studenti ukázali, že v poskytování první pomoci mají jen „malé rezervy“. Dokázali získat více bodů, než některá jiná pětičlenná družstva. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci a blahopřejeme k 6. a 7. místu.

Mgr. Renáta Foltová