Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Literární úspěchy

Dne 17. června 2014 se ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici konal křest 17. almanachu žákovské a studentské poezie a 7. sborníku vítězných slohových prací Olympiády v českém jazyce. Během slunečného dopoledne se ve společenském sálu sešli příznivci jazyka českého všech věkových kategorií. Celý program zahájily místní mažoretky svým zdařilým vystoupením. Nejprve nám byl představen již sedmnáctý almanach básní napsaných žáky a studenty ostravských škol. Sešlo se přes dvě stě básní, z nich však jenom polovina mohla být uveřejněna v tomto almanachu. Mezi vybranými byly i verše čtyř našich studentů – Kláry Horákové, Veroniky Vymětalové (obě 2. A), Karla Skupníka (3. B) a Světlany Nedvědové (4. B).
Jako druhý přišel na řadu sborník „Co máme na jazyku“. V něm se objevila díla nejúspěšnějších studentů okresních a krajských kol letošní olympiády v českém jazyce a také ta, která odborná porota ocenila jako zdařilá.
Je neuvěřitelné, že i v dnešní době se najdou mladí lidé, kteří jsou schopni napsat zajímavé texty a dokážou si pohrát s naší mateřštinou, aby tak vzniklo něco pěkného, co může udělat radost i dalším lidem.

Lenka Hýlová (7.B)