Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Exkurze sekund na Lysou horu

Ke konci května se konaly exkurze sekund na meteorologickou stanici na Lysé hoře.
Studenti propojili mezipředmětové vazby s fyzikou, zeměpisem i přírodopisem. Cestou na Lysou horu mohli pozorovat odkryv půdy a díky tomu sledovat půdní profily a zjistit, jaké půdní typy se zde nacházejí. Rovněž viděli vyvrácené jehličnany, kterážto skutečnost efektivně demonstrovala mělký kořenový systém smrkové monokultury. Na vrcholu Moravskoslezských Beskyd si prohlédli přístroje na měření meteorologických prvků, seznámili se s náplní práce na meteorologické stanici a dozvěděli se některé zajímavosti spojené s počasím na vrcholu Lysé hory. Zajímavá byla tabulka výšky sněhu na meteorologické stanici zaznamenávaná nepřetržitě od roku 1897.

Mgr. Barbora Varkočková