Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Katolická církev v Československu v letech 1945 – 1989. Nesvoboda v době totality.

Ve středu 28. května proběhla na naší škole další z přednášek projektu „Věda do škol“ Univerzity Palackého v Olomouci. Paní PhDr. Jitka Jonová, Th.D. upoutala studenty 7. B svým výkladem na téma Katolická církev v Československu v letech 1945 – 1989. Ve své prezentaci vyložila studentům, jakým způsobem postupně docházelo k omezování osob a institucí, které se odmítaly názorově nebo mocensky podřídit komunistické moci po Únorovém puči v roce 1948. Hovořila o vykonstruovaných politických procesech padesátých let, kdy byli laici a duchovní odsouzeni k uvěznění či popravě na základně falešných důkazů či svědectví. A jak se osoby spojené s církví staly občany druhé kategorie. Nastínila také, že útlak, přes krátké uvolnění v šedesátých letech, nepřestal až do roku 1989.

Mgr. Eva Skotnicová