Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Jdeme do finále...

Slavnostní finálové klání šestého ročníku Šumné Ostravy proběhlo 31. 10. 2013 na půdě Wichterlova gymnázia. Náplní domácího i finálového kola byla problematika česko-polských vztahů s důrazem na oblast Ostravska. Tradiční součástí Šumné Ostravy byly i přednášky zajímavých hostů. V letošním roce přijali pozvání Mgr. Lubomír Nenička Ph.D. z Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě a Mgr. Jozef Šerka z Archivu města Ostravy.
Mezi 30 nejúspěšnějšími řešiteli korespondenční kola soutěže měla i naše škola své zástupce, kteří byli velmi úspěšní i ve finále. V kategorii 2 – střední školy získal 3. místo Jarda Mielec (5. B), 6. místo Petr Dvořáček (5. A) a na 8. místě se umístila Eliška Šidíková (7. B). Všem děkujeme a blahopřejeme!

Mgr. Eva Skotnicová