Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Velký úspěch našich studentů ve 3. ročníku studentské literárně-historické vědomostní soutěže

Ostravský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu pořádal letos již 3. ročník studentské vědomostní soutěže na téma „Xenofobie, rasismus, neonacismus”. Dva naši studenti Tereza Matušková (6.A) a Tomáš Petrus (8.B) v ní obstáli na výbornou a získali nejvyšší ocenění v první skupině i věcnou cenu - počítačové tablety!
Školní kolo soutěže proběhlo na našem gymnáziu v únoru a zúčastnilo se jej 7 studentů. Do druhého kola soutěže byli vysláni dva nejúspěšnější řešitelé, kteří poslali porotě své eseje na výše uvedené téma. Studenti museli literární formou vyjádřit své myšlenky a postřehy k tématu na základě předchozího studia historických materiálů.
Dne 11. dubna 2013 se uskutečnilo v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vyhodnocení letošního ročníku soutěže. Studenti si měli také možnost prohlédnout putovní výstavu "Mnichov, okupace, osvobození", která byla nainstalována v prostorách úřadu. Zároveň mohli i podiskutovat s hosty a pamětníky války či odboje, Luďkem Eliášem, který celou akci moderoval, či panem Michalem Salomonovičem, hlavním hodnotitelem studentských prací.
Gratulujeme a přejeme další úspěchy nejen na poli historickém!!!

vyučující dějepisu


Zde přinášíme článek o soutěži Ing. Jaromíry Michálkové, tajemnice MěV ČSBS Ostrava:

3. ročník studentské znalostní soutěže v Ostravě
Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Ostrava připravil, již po úspěšných dvou ročnících, 3. ročník studentské znalostní soutěže pro ostravské střední školy. Předcházející dva ročníky byly zaměřeny na téma „Novodobé dějiny našeho státu“, pro letošní 3. ročník bylo zvoleno vysoce aktuální téma „Rasismus, xenofobie, neonacizmus“. Soutěž byla vyhlášena v červnu loňského roku na Výstavišti Černá louka v Ostravě u příležitosti Knižního veletrhu, kdy se současně uskutečnilo vyhodnocení 2. ročníku a předání cen vítězům. Tradičně již, jako v předešlých ročnících, převzal nad soutěží záštitu hejtman Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák.
Celkem bylo osloveno 35 ostravských středních škol, přičemž do soutěže se zapojilo 17 z nich. První kolo soutěže probíhalo na školách, kde studenti formou písemného testu odpovídali na 15 otázek z dané problematiky. Do soutěže se zapojilo na dvě stě studentů a vyučující pak sami zhodnotili jejich odpovědi a vybrali dva nejlepší, kteří postoupili do druhého kola.
Pro druhé kolo byly připraveny tři tématické okruhy dle zadání a studenti měli vypracovat formou eseje povinné téma „Neonacizmus“ a ze zbývajících dvou si mohli zvolit buď „Rasismus“, nebo „Xenofobii“. Výsledné práce pak zaslali na Městský výbor ČSBS Ostrava a odborná komise poté hodnotila nejen věcnou správnost, ale především to, jak se mladí dovedli vypořádat s literárním pojetím, dále jejich vlastní přístup, názorovou vyhraněnost a jejich pohled do budoucna.
Do druhého kola odeslalo své práce 32 studentů. Hodnocení jednotlivých prací nebylo vůbec jednoduché, neboť spousta definicí byla ve studentských pracích shodná. Komise proto rozhodla zařadit práce studentů do dvou skupin, přičemž zajímavější a nápaditější vlastní přístup k jednotlivým tématům pojalo 15 studentů, kteří zaujali místo v první skupině. Do druhé skupiny bylo zařazeno zbývajících 17 prací.
Slavnostní vyhodnocení soutěže a předání hodnotných věcných cen z oblasti elektroniky proběhlo na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje 11. 4. 2013 za účasti vedoucího Kanceláře hejtmana PaedDr. Kuchaře. Součástí vyhodnocení byla i expozice tří panelů putovní výstavy „Mnichov-okupace-osvobození“, na jejímž zpracování se podíleli studenti Střední průmyslové školy v Ostravě-Vítkovicích. V neformální debatě se pak přítomní shodli, že současná mládež dokáže přemýšlet nad současností a nad jejími negativními jevy, formulovat své názory a vnímat atmosféru ve společnosti.