Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Letní škola mechatronických systémů 2013

Letní škola mechatroniky Studenti si v rámci této Letní školy vyzkoušeli studium na vysoké škole, včetně přednášek, exkurzí do laboratoří a samostatné činnosti.
Hlavní náplní bylo seznámení se se stavebnicí Lego Mindstorms a robokoulí SPHERO. Studenti se naučili konstruovat a naprogramovat robotické vozítko, které mělo být schopno projet bludiště bez nárazu do stěn za co nejkratší dobu.
Náročný a zajímavý den končil samotnou soutěží robotů postavených studenty.
Naši studenti si vedli velmi dobře a zvládli i velmi náročné naprogramování robotů. Museli se velmi snažit, protože konkurenční týmy byly ze strojních průmyslových škol a s daným úkolem se již setkali ve výuce.
Obrovská pochvala přišla od organizátorů, protože náš tým ve složení Roman Janků a Jan Hertl z 5.B obsadil zaslouženě 1.místo a nechal svým časem 30 s za sebou všech 13 soutěžních týmů. Na pěkném čtvrtém místě se pak umístil Dušan Janiš a Petr Dostál ze 6.A. I ostatní naše týmy, včetně dívčích týmů, si vedly v konkurenci maturantů středních průmyslových škol velmi dobře.
Nadšení studenti potvrdili zdařilost této akce a rádi by se zúčastnili soutěže i příští školní rok.

Mgr. Lenka Plachtová

Odkaz na webové stránky akce.