Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Fyzikální exkurze na meteorologickou stanici na Lysé hoře

Exkurze Lysá hora 2013 V úterý 7.5.2013 se studenti seund zúčastnili výšlapu a fyzikální exkurze na meteorologické stanici na Lysé hoře. Exkurze navazovala na probírané učivo o meteorologii a studenti při ní shlédli a seznámili se s přístroji, o kterých slyšeli v hodinách fyziky.
Počasí nám přálo, výšlap většinou všichni zvládli bez problémů a během exkurze se studenti dozvěděli spoustu zajímavých informací o meteorologii.
Exkurzí jsme navázali na tradici každoročně zdolat vrchol Lysé hory.


Mgr. L.Plachtová

Exkurze Lysá hora 2013 Exkurze Lysá hora 2013