Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Interaktivní přednášky z energetiky

Přednáška energetika V maturitním týdnu se studenti tercií a kvart zúčastnili interaktivní přednášky z energetiky, která se konala ve Výzkumném energetickém centru VŠB-TUO. Navázali na projekt, který začal na podzim a jehož součástí byli i studenti kvint.
Projekt byl realizován studenty VŠB-Technické univerzity v Ostravě, kteří si připravili motivující přednášky, doplněné různými fyzikálními a chemickými pokusy. Většinu experimentů si studenti vyzkoušeli v rámci několika zajímavých soutěží, při kterých velmi nelibě nesli svoji prohru. Na závěr přednášek někteří studenti odmítli opustit experimentální halu a zkoušeli výdrž své odvahy při stoupání vysokozdvižným vozíkem.
Akce se i přes velmi chladné počasí vydařila a na některé poznatky a experimenty navážeme při výuce fyziky.

Mgr. Lenka Plachtová

Další fotografie z akce: zde.