Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Výstava Berlínská zeď

Výstava Berlínská zeď Ve dnech od 4. 9. do 22. 9. 2013 si mohli studenti a učitelé naší školy prohlédnout putovní výstavu, která se snažila přiblížit jednu z absurdit nejnovějších dějin – Berlínskou zeď. Autoři z ostravského gymnázia EDUCAnet se pokusili historii rozděleného Berlína zasadit do kontextu dějin druhé poloviny 20. století, protože tyto události těsně souvisely s poválečným rozdělením světa a především se studenou válkou. Berlínská zeď se tak stala jakousi konkretizovanou železnou oponou studené války, nataženou napříč evropským velkoměstem. Autoři výstavy zpracovali základní historické údaje týkající se existence zdi, ke každému období vybrali řadu dobových fotografií, protože ty často autenticky vypovídají o konkrétní situaci, emocích i paradoxech doby. Atmosféru rozděleného města a potažmo světa i manipulaci veřejným míněním v totalitních zemích dokumentují dobové karikatury či úryvky z československého tisku.

Mgr. Eva Skotnicová

Odkazy :
    - Moderní dějiny
Výstava Berlínská zeď