Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Konverzační soutěž v ruském jazyce

Dne 12 .prosince se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce.

V I. kategorii zvítězili:
  1. Marie Brožová (4.B)
  2. Vojtěch Lukáš (4.A)
  3. Radek Zajíček (4.B)
Ve III. kategorii zvítězili:
  1. Matěj Němeček (7.A)
  2. Filip Košťálek (7.B)
  3. Vojtěch Petřík (7.A)
Soutěž probíhala dvoukolově.
1. kolo byl poslech, kdy žáci po vyslechnutí rozhovoru a vyprávění vyplnili zápis.
2. kolo pak byl ústní projev, kdy každý žák hovořil na zvolené téma.

Děkujeme všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, blahopřejeme jim a Matěji Němečkovi ze septimy A přejeme hodně úspěchů v krajském kole soutěže.

Mgr. Olga Göringerová