Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Klání v řeči vázané – školní kolo recitační soutěže má své vítěze!

V pátek 1. listopadu 2013 se konal další ročník školní recitační soutěže. Odborné porotě bylo vyslechnouti mnoho kvalitních vystoupení jak s básněmi, tak s úryvky prozaickými. Soutěžícím nelze upříti snahu, byť někteří svou účast pojali víceméně minimalisticky. Ale snažili se všichni a za to jim patří dík, neboť v dnešní uspěchané a verbálně velmi úsporné době je fajn, že student/ka se na chvilku zastaví a napře svou pozornost a sílu ke krásnému slovu. Doufejme, že i příští ročník se ponese ve stejném duchu, a možná i v ještě intenzivnějším.

Kategorie - nižší gymnázium:
    1.místo: Pavla Chrobáková (prima A)
    2.místo: Zuzana Gajdičiarová (tercie B)
    3.místo: Veronika Vymětalová (sekunda A)
    4.místo: Eliška Malcharcziková (prima A)
    5.místo: Jolana Šnajdrová (prima A)

Kategorie - vyšší gymnázium:
    1.místo: Filip Lapuník (sexta B)
    2.místo: Aneta Borková (septima A)
    3.místo: Jaromír Mielec (kvinta B)


PhDr. Václav Tabášek