Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

POP-UP - přednáška pro studenty

Dne 6. června 2013 se pro studenty septim uskutečnila přednáška na téma Kulturní historie české pop music v letech 1960 – 1989. Pan Jan Blüml z Univerzity Palackého v Olomouci pomocí reprezentativních hudebních ukázek demonstroval proměny české pop music od šedesátých do osmdesátých let. Přednáška představila nejenom samotnou hudbu, ale ukázala také její význam jako média, jehož prostřednictvím můžeme lépe pochopit i atmosféru konkrétního období. Svou pozornost zaměřil přednášející, jak na složku hudební, tak na rovinu literární a velice trefně zasadil proměnu české pop music do širšího kulturního, respektive společensko-politického kontextu (pop music a tzv. Pražské jaro, pop music a tzv. normalizace apod.)

Mgr. Eva Skotnicová