Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Osvětim 2013

Osvětim Letošní septimáni se, jako již tradičně každý rok, zúčastnili dějepisné exkurze do koncentračního tábora v polské Osvětimi. Koncentrační tábor byl založen v areálu bývalých kasáren už v roce 1940, ale jako místo masového vyhlazování a realizace zrůdného nacistického plánu tzv. „konečného řešení židovské otázky“ začal sloužit až od roku 1942.
Studenti si za doprovodu průvodců prohlédli obě části bývalého tábora, které se zachovaly do dnešních dnů a slouží jako muzeum – Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau a na vlastní oči tak spatřili místo, které se pro celý svět stalo symbolem teroru, utrpení a nacistických zvěrstev páchaných nejen na Židech, ale také na jiných národech.

Několik fotografií z exkurze:zde

Mgr. Eva Skotnicová