Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Konverzační soutěž v jazyce anglickém

Ve dnech 28. ledna a 30. ledna 2013 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Studenti byli rozděleni do tří kategorií dle odpovídajících ročníků. Vzhledem k vysokému počtu zájemců o soutěž bylo nutné v každé kategorii zorganizovat dvě kola. V prvním kole se žáci museli vypořádat s poslechovým a gramatickým cvičením, v kole druhém pak čekala ty nejlepší konverzační témata. Všichni účastníci prokázali schopnost plynule hovořit na dané téma a také reagovat na otázky poroty. Jako každý rok se potvrdilo, že na naší škole studuje celá řada jazykově velmi nadaných žáků.

Těmi nejlepšími v jednotlivých kategoriích jsou:
Kategorie primy + sekundy:
   1. Klára Horáková (1.A)
   2. Lucie Kunčarová (1.A)
   3.Nguyen Ha Phuong (2.A)

Kategorie tercie + kvarty:
   1. Jana Smolíková (4.B)
   2. Zbyněk Kamenčák (4.A)
   3. Tereza Kuchařová (3.B)

Kategorie kvinty - septimy:
   1. Martin Hloušek (7.A)
   2. Dušan Janiš (5.A)
   3. Kryštof Ihnát (7.A)


Všem děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí při reprezentaci naší školy v okresním kole, které se uskuteční 18. února 2013.

Mgr. Markéta Skálová