Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Literární exkurze oktáv do Prahy

ÚSTR

Mohli bychom říci i literárně-historická, neboť česká literatura nedávně minulosti se bez pozornosti /leckdy nemilé/ paní historie prostě neobešla. Neboli – 30. 1. 2013 se výběr obou oktáv vydal do Prahy, aby navštívil instituce nedávno vzniklé – Knihovnu Václava Havla a Ústav pro studium totalitních režimů. Akce výborně doplnila aktuální náplň hodin češtiny, kdy se bavíme o samizdatu, autorech zakázaných či perzekuovaných v době normalizace. Osobnost Václav Havla nám díky lektorce, paní Nině Rutové, byla představena úplně jinak, než jsme byli zvyklí – studenti měli za úkol vycházet z ukázek Havlových textů a následně rekonstruovat jeho osobnost, názory, postoje.

V ÚSTRu nás pak přivítal starý známý František Čuňas Stárek přednáškou a následnou diskusí o samizdatové tvorbě včetně konkrétních ukázek. Pak jsme se přesunuli do archivu, kde jsme se seznámili s průběhem digitalizace spisů, které byly vedeny StB na osoby, tehdejšímu režimu nepohodlné.

Akce splnila svůj účel, studenti byli přítomni v konkrétním prostoru a mohli si osahat konkrétní materiály, a o to hlavně šlo. Takže nic nebrání tomu, aby se podobná exkurze uskutečnila i v dalších letech, i vzhledem k zájmu obou výše uvedených institucí, které naše letošní oktávány přijaly více než vřele.

PhDr. Václav Tabášek

další fotografie z akce
ÚSTR