Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

DPS KO-KO MÁ ZLATO!!!

V sobotu 3. listopadu se v Novém Jičíně uskutečnila soutěž Porta musicae, která je nejprestižnější soutěží dětských sborů v České republice. Tato akce se koná co dva roky a pravidelně ji pořádá Sdružení přátel DPS Ondrášek ve spolupráci s městem Nový Jičín a organizací Nipos-Artama Praha.

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích:
I. kategorie – mladší sbory – věk zpěváků do 15 let včetně
II. kategorie – starší sbory – věk zpěváků do 19 let včetně

Dětský pěvecký sbor Ko-Ko byl na této soutěži jediným zástupcem města Ostravy, soutěžil ve druhé kategorii a opět nezklamal. Po několikaměsíční dřině, letním táboru, třech soustředěních a výjimečných zkouškách se zpěvákům podařilo obsadit ZLATÉ PÁSMO. Konkurence byla veliká a porota nekompromisní. Mezinárodní pravidla ani žádnou shovívavost neumožňují. Sbory musí ukázat nejen kvalitu pěvecké techniky. Porota hodnotí i hlasovou kulturu, celkové ladění sboru, artikulaci, komunikaci se sbormistrem, dirigentský výkon, spolupráci sboru, sbormistra a korepetitora i konečný zvuk jednotlivých skladeb a jejich výběr (dramaturgii). Nemalou součástí hodnocení je také kupodivu celková vizáž tělesa i výraz jednotlivých zpěváků. Vše je bodováno a dle získaných bodů jsou pak všechny soutěžící sbory rozděleny do pásem. Díky tomuto bodování nezáleží na tom, ve které kategorii sbor soutěžil, důležité je kolik bodů získal. Kategorie slouží k rovnoprávnosti mladších a starších sborů – mladší děti mají jednodušší povinné skladby.

Letos DPS Ko-Ko obhájilo Zlaté pásmo z roku 2010 a ukázalo, že stále patří mezi nejlepší dětské sbory Česka. To samozřejmě neznamená, že usneme na vavřínech. Zpěváci i sbormistři jsou připraveni pracovat na udržení dosavadní úrovně sboru a jeho posouvání o další stupínky vzhůru. Všichni víme, že je to náročný úkol, ale jako jedna parta jsme se rozhodli, že do toho půjdeme.

Sbor stále přijímá nové zpěváky. Pokud chceš získat partu dobrých kamarádů, jezdit na festivaly, zpívat na koncertech a měřit své síly na soutěžích, pokud chceš vidět, že má tvá práce výsledky a smysl a nebojíš se pracovat na zlepšování sebe sama, přijď za námi na zkoušku a ukaž, co umíš. Rádi tě uvidíme! :o)


Za DPS Ko-Ko sbormistři Mrg. Lenka Velikovská a Bc. Zdeněk Ševčík

Dalši informace najdeš na www.dpskoko.estranky.cz.