Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Den GIS 2012


Listopad patří pravidelně již několik let celosvětové akci - Den GIS (Den geografických informačních systémů) a naše gymnázium u ní nemohlo chybět. V pátek 16.11.2012 proto studenti kvint vyrazili na Ostravskou univerzitu v Ostravě, kde vyučující katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty, při příležitosti této akce, pro ně připravili zajímavou přednášku (GIS, DPZ), doplněnou o praktickou část na PC (Google Earth, program ArcGIS 9.3.) a terénní část (geocaching) v okolí školy.

Den GIS je událost patřící do týdne geografického uvědomění „the National Geographic Society's Geography Awareness Week“ a probíhá každoročně po celém světě. Cílem Dne GIS je především celosvětově popularizovat technologii geografických informačních systémů, která umožňuje integrovat data z různých zdrojů, vizualizovat je, analyzovat, čímž přispívá k lepšímu poznání podmínek a souvislostí mezi jevy v území. Den GIS umožňuje ukázat laické veřejnosti význam těchto technologií pro běžný život.
Sponzorem a organizátorem celé akce v České republice je firma ARCDATA PRAHA.


Mrg. Renáta Foltová

Více o Dni GIS naleznete na oficiálních webových stránkách www.gisday.com.další fotografie