Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

KVALITA 2012 – Testování žáků 1. ročníků SŠ Moravskoslezského kraje (MSK)

V druhé polovině listopadu jsme se zapojili do projektu MSK, testování KVALITA 2012, jehož cílem je zmapovat aktuální stav dovedností žáků 1. ročníků SŠ v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Po dvou letech studia bude následovat další kolo testování, kde bude možné sledovat relativní zlepšení jejich dovedností.

V aktuálním testování dosáhli naši žáci nejlepších výsledků v testech z anglického jazyka, kde patří mezi 5% nejlepších v kraji, v rámci oboru gymnázium dosáhli průměrného percentilu 87,50, a také v testu z matematiky, kde patří mezi 6% nejlepších v MSK, mezi gymnaziálními obory dosáhli percentilu 84,38.
V testu z českého jazyka uspěli naši žáci o něco méně, i přesto je výsledek žáků více než 89% škol v MSK horších než výsledek našich žáků, v rámci gymnázií je 71,88% škol horších než my.

Marek Klečka z kvinty B dosáhl v testu z matematiky percentilu 100 mezi žáky gymnaziálního oboru, tzn., že nikdo nebyl lepší než on. Anna Maňásková (5.B), Petr Dostál, Anna Fešarová, Lucie Láznická a Martina Polamová (5.A) se v testu z matematiky zařadili mezi 5% nejúspěšnějších žáků z gymnázií MSK.
V testu z českého jazyka nebyl mezi žáky gymnázií v celém kraji nikdo úspěšnější než Filip Lapuník (5.B), Maxmilián Bendinha (5.B) a Clara Zangová (5.A) patří mezi 5% nejlepších.
V testu z anglického jazyka se více dařilo žákům kvinty A. Do Luong Hong Quang a Adéla Nyczová dosáhli percentilu 100 v rámci žáků gymnázií z celého kraje, Dušan Janiš a Michaela Kunčarová mají percentil vyšší než 95.

Ve všech sledovaných dovednostech byly výsledky žáků obou tříd našeho gymnázia na vyšší úrovni, než je průměrná úroveň dovedností všech žáků gymnázií v Moravskoslezském kraji.