Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Projekt Krokus

Studenti našeho gymnázia se zapojili do projektu, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, pod názvem „ Projekt Krokus.“

Tento projekt je určený žákům starším 11 let a proto se do projektu zapojila třída kvarta A. Spolu s našimi studenty se na sázení krokusů podíleli i studenti sousedního sportovního gymnázia. Projekt Krokus běží už několik let na školách po celém světě, každoročně se do něj zapojují další a další školy.

Organizace HETI nám zdarma poskytla cibulky žlutých krokusů, které studenti zasadili 2. listopadu 2012 před okny našeho gymnázia, jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Žlutá barva symbolizuje žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. Doufáme, že cibulky krokusů vykvetou na konci ledna, kdy si připomeneme Mezinárodní den památky obětí holocaustu (27. ledna).

Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa dětem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Zapojení mládeže do sázení cibulek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti.


Mgr. Eva Skotnicová
Studenti kvarty A. Sázeli i studenti Sportovního gymnázia. I vyučující spolupracovali.