Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity





Adopce na dálku

Indie Nikhitha Suman Manoj Indie
Naše škola se zapojila do charitativního projektu finanční sbírky na podporu vzdělání indických dětí. Celý projekt pod názvem Adopce na dálku, projekt na pomoc chudým dětem v Indii, zastřešuje Diecézní charita Hradec Králové.
Finanční pomoc od žáků a učitelů naší školy je směřována na podporu vzdělávání dvou indických dětí ve věku 10 let, Sumana Manoje a Nikhithy, obě bydlí a studují v menších městech ležících v indickém svazovém státě Karnataka.
Do sbírky se vedle mnoha vyučujících zapojila téměř polovina žáků školy, na tento účel byla určena také část prostředků ze vstupného na vánoční koncert školy. Během prosince loňského roku jsme takto vybrali přes 10 000 Kč a tyto prostředky byly zaslány na konto nadace, která z nich bude financovat zejména úhradu školného, nákup základních školních pomůcek a ošacení obou dětí.
Mezi sponzorovanými dětmi a žáky naší školy probíhá korespondence, v níž si navzájem zprostředkovávají informace o životních podmínkách, zvycích a o školství v obou zemích. Naši žáci píší dopisy v angličtině, indickým dětem jsou překládány do jejich rodného jazyka a naopak.
Projekt Adopce na dálku je dlouhodobý, tuto charitativní sbírku budeme ve škole pořádat i v dalších letech a podporovat obě děti v jejich dalším vzdělávání.
Garantem projektu na naší škole jsou studenti Dominika Poučenská a Lukáš Jagla.

Mgr. Věra Seklová