Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Odborné víkendy na VŠB-TU Ostrava

Obrázek Obrázek Již podruhé se vybraní studenti septim zúčastnili Odborných víkendů na VŠB-TU Ostrava, které proběhly ve dnech 18-19.11. a 2-3. 12. 2011.

Samotným víkendům předcházela přednáška nesoucí název: „ Biomedicínská technika na SŠ“, která se uskutečnila na naší škole v měsíci říjnu. Jedná se o obor, který mohou jít studenti po maturitě na uvedenou školu studovat. Na přednášce se studenti dozvěděli nejenom informace o daném oboru, ale také se seznámili a osobně vyzkoušeli přístroj EKG.

První odborný víkend byl věnován elektrokardiografii, tématem druhého víkendu byla fotopletysmografie. Kromě teorie k daným tematickým celkům, si studenti např. sami vyzkoušeli techniku pájení a sestavili si svou vlastní stavebnici EKG, kterou si odnesli domů.

Mgr. Renáta Foltová, Mgr. Iva Mohylová